Yaşadığımız bizi zorlayan deneyimler ruhun seçmiş olduğu ve artık bu yaşamda çözümlenmesi gereken deneyimlerdir. Bilinç düzeyinde bakıldığında yaşanılan deneyimin yaşam içinde bağlantısı bulunmamaktadır. Bu tarz deneyimlerde çözümlenmeler ancak ruhsal boyutta yapılabilmektedir. Bu yaşamda ya da önceki yaşamlarda yapılmış olan eski enerjide olan anlaşmalar artık ruhun tekamülüne hizmet etmemektedir. Her ne kadar ruhun tekamülüne etki etmese de bir bağlayıcılığı olduğu için bu yaşamda bizim ilerlememizi engellemektedir. Bu engelleri çalışmayı talep eden kişi ile birlikte yüksek benliğin, ruhsal rehberlerin ve meleklerin yardımı ile şifalandırılmaktadır. Seans sırasında yapılacak çalışmalar yüksek benliğin yönlendirilmesi ile olmaktadır. Bu nedenle çalışma tamamen kişiye özeldir. Aydınlığın yolunda ilerlemek isteyen herkesle bu yolun açılışını gerçekleştiriyoruz. Uygulayıcı: Yasemin Derya Metin