Her bireyin ve kurumun sahip olduğu içsel güce ulaşmasını sağlamak.