Online Meleklerle Arınma Çalışması

Yaşam içinde ruha hizmet etmeyen enerjisel bağlar Başmeleklerle yapılan çalışma ile şifalandırılır. Bu çalışmalar, kişinin ihtiyacı olan çözülme için gerekli olan Başmelekle veya Başmeleklerle gerçekleştirilir.

Meleklerle yapılan arınma çalışmaları;

  • Bolluk bereketle ilgili olan engeller şifalandırılır.
  • Geçmiş yaşamdan gelen karmik bağlar şifalandırılıp bu yaşamdaki engeller kaldırılır.
  • Büyü ya da nazar diye tabir edilen başkalarının enerji bağları ortadan kaldırılır.
  • Kişiliğimizde olan olumsuz duygu ve düşüncelerimizin dönüşümü sağlanır.
  • Size ait olan satılamayan mülklerin önündeki engeller şifalandırılır.
  • Fiziksel ve enerji bedenlerde olan tıkanıklıklar şifalandırılır.
  • Mekanlardaki sıkışmış enerjiler temizlenir.

Uygulayıcı: Yasemin Derya Metin