Yaşam içinde ruha hizmet etmeyen enerjisel bağlar Başmeleklerle yapılan çalışma ile şifalandırılır. Bu çalışmalar, kişinin ihtiyacı olan çözülme için gerekli olan Başmelekle veya Başmeleklerle gerçekleştirilir. Meleklerle yapılan arınma çalışmaları;
  • Bolluk bereketle ilgili olan engeller şifalandırılır.
  • Geçmiş yaşamdan gelen karmik bağlar şifalandırılıp bu yaşamdaki engeller kaldırılır.
  • Büyü ya da nazar diye tabir edilen başkalarının enerji bağları ortadan kaldırılır.
  • Kişiliğimizde olan olumsuz duygu ve düşüncelerimizin dönüşümü sağlanır.
  • Size ait olan satılamayan mülklerin önündeki engeller şifalandırılır.
  • Fiziksel ve enerji bedenlerde olan tıkanıklıklar şifalandırılır.
  • Mekanlardaki sıkışmış enerjiler temizlenir.
Uygulayıcı: Yasemin Derya Metin