NLP İle Satış Eğitimi

Eğitimin Amacı:
Satış koçluğu programı; ekibe koçluk, kurumların satış performansının arttırılmasına yönelik koçluk, müşteriye koçluk ve satıcının bireysel performansına koçluk temel kavramlarına yönelik hazırlanmış bir programdır.

Bu program dâhilinde temel koçluk ve NLP eğitimi, satış nedir, ne değildir, pazarlama kavramı, satıcı profilleri, satış ekibinin oluşturulması veya var olan ekibin geliştirilmesi, eğitimlerinin verilmesi, performans yönetimi, liderlik, satış stratejisi geliştirmek, ürün ve hizmet satış senaryosunun yazılabilmesi, oryantasyon, hedefler ve planlama, müşteri kimdir? Hedef kitle analizi ve müşteri portföyü oluşturma stratejileri gibi birçok önemli konular öğretilerek satış mesleğini kariyer planlamasına almış profesyonel satış koçları yetiştirmektir.

Eğitimin İçeriği:
1. ve 2. Gün
Satış nedir?
Pazarlama nedir?
7 adımda satışın temel prensipleri
Satışta beden dili
DISC Analizi
Uygulama

Hedefler ve motivasyon
Stresi yönetmek
Çizgi altı çizgi üstü
Değişim formülü
Ürün satış senaryosu nedir?
Ürün satış senaryosu nasıl oluşturulmalıdır?

Uygulama

Müşteri portföyü oluşturmak
Referans almak
Telefonda görüşme
Müşteri kimdir?
Hedef kitle analizi ve müşteri portföyü oluşturma stratejileri
Müşteri takibi
İyi bir satıcının 21 özelliği
Satış ekibi oluşturulması
İşe alım süreci ve oryantasyonun önemi
Yönetimi ve Liderliğin önemi
Hedefler ve planlama
Performans kriterleri
Hedef toplantısı nasıl yapılır?
Satış matematiği(ölçme ve değerlendirme)

Uygulama

Kapanış konuşmaları ve değerlendirmeler

3. ve 4.Gün
Koçluk nedir?
Neden gereklidir?
Koçluk alanları.
Satış koçluğu nedir?
Satış koçluğunun kullanım alanları,

 • Müşteriye koçluk
 • Satış personeline koçluk
 • Satış yöneticisine koçluk
 • İş sahibine koçluk

Satış Koçluğu temel kavramları
Koçluk süreci;

 • Uyum ahenk
 • Empatik dinleme
 • Psikolojik oksijen
 • Güçlü gözlemler
 • Güçlü sorular
 • Müşteriyi yapılandırma
 • Yeniden çerçeveleme

Swot analizi

Uygulamalar

5. ve 6.Gün
NLP Nedir?
Ne işe yarar?
NLP’nin 4 ilkesi?
NLP’nin Kullanım alanları nelerdir?
Bilişsel değişim süreci
Algılama ve anlamlar
Temsil sistemleri
Temsil sistemlerinin hayatımızda ve satıştaki yeri ve önemi
Uygulama
Kapanış konuşmaları ve değerlendirmeler

Satış Koçluğu Programına Kimler Katılmalı:
• Girişimciler,
• Şirket ortakları,
• Satış koçluğunu meslek edinmek isteyen en az 1 yıllık satış tecrübesine sahip kişiler,
• Satış yöneticiliğini hedefleyen yine en az 1 yıllık satış tecrübesine sahip kişiler,
• Ekibinin ve kendi verimliliğinin artmasını isteyen satış yöneticileri.

Eğitim Süresi: 6 Gün

Eğitimci: Tuğcan Özen