Bioenerji

Bioenerji Nedir?

Biyoenerjinin kelime anlamı; doğal olan enerjidir. Bilim; insan organizmasının yalnız moleküllerden oluşan, fiziksel bir yapıya sahip olmadığı, tüm kainatta olduğu gibi, bir enerji alanına sahip olduğunu doğrular.

“Enerji” Yunanca energia (Hareketli Kuvvet) demektir.

Vücut içerisindeki, devamlı bir titreşim ve düşük voltajlı elektromanyetik akım vardır. Elektromanyetik akım; fiziksel bedenle sınırlanmamıştır. Böylece, bir bedenden diğerine akış yapılabilir.

Manyetik Enerji Nedir?

Manyetik enerji; ruhsal enerjinin fizik maddeye bağlanmasından kaynaklanan psişik kökenli bir fiziksel ışımadır. Bu açıdan bakıldığında, manyetik enerjinin, fiziksel bir enerji olduğu kabul edilebilir.

Tüm vücudumuzdan yayılan manyetik bir enerji vardır. İnsan bedeninin bütün yüzeyinden manyetik bir enerjinin çıktığı bugün bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Fakat bedenin bazı bölümlerinden daha kolay ve daha yoğun olarak çıktığı saptanmıştır.

1-Eller, avuç içi ve parmaklar.

2-Gözler, iki kaşın arası ve beynin üst kısmı.

3-Göğüs bölgesinin tam ortası.

4-Dizler ve ayaklar.

Manyetik bölgelerin yoğun olarak çıktığı bölgelerin başında eller gelir. Bu sebeple, manyetik enerjinin gönderilmesinde en uygun araçlar ellerdir ve tüm bioenerjistler (manyatizörler) ellerini kullanırlar.

Manyetik Enerjinin İnsanlara Etkileri Nelerdir?

– Manyetik etki alanınız genişler

– İnsanlar sizin yanınızda kendilerini rahatlamış ve huzurlu hissederler

– Konuşma kabiliyetiniz artar. Toplum içinde çok daha rahat ve düzgün konuşursunuz.

– Sözlerinize ve size çok rahat güvenirler.

– Hastalıklara yakalanma riskiniz minumum boyutlara iner.

– Çevrenizdeki hastaları manyetik gücünüzle orantılı olarak kısmen ya da tamamen iyileştirebilirsiniz.

Uygulayıcı: Yasemin Metin